Informácie o nás

BzzGroup je neformálna skupina mladých ľudí založná na Slovensku. Našim cieľom je dať príležitosť mladým ľudom v našom kraji ale aj v rámci celého Slovenska zúčastniť sa na aktivitách Európskej Mládeže, dostať sa do kontaktu s ľudmi z rôznych krajín, kultúr a s rôznymi tradíciami.

V budúcnosti by sme chceli dať možnosť čo najviac ľuďom a stať sa stredovým bodom pre všetkýh mladých ľudí v našom okolí, ktorí sa zaujímajú o nové priateľstvá v zahraničí a tak dosiahnuť európskeho rozmeru.

História

Naša skupina sa aktívne zapojila už do viacerých aktivít usporiadaných Európskou Úniou. Mladí ľudia cestujú po celej Európe pod záštitou BzzGroup a Európskej Mládeže.