Bežný deň počas pobytu

Každá zahraničná organizácia si vytvára vlastný denný program, ale všeobecne majú približne podobnú štruktúru, asi takto:

Deň 1:

Príchod účastníkov, ubytovanie, spoznávanie ostatných účastníkov, ktorí už prišli alebo ešte len prídu, okolia a trénerov...

Deň 2, 3, 4, 5, 6, 7 (prípadne viac, záleží od pobytu, koľko má dní)

9:00 - raňajky

10:00 - aktivity - energizery, pri krotých mladí naberú energiu na neskoršie aktivity

Aktivity v prvé dni spočívajú v tom, že sa účastníci hrajú rôzne hry, pri ktorých si zapamätajú mená a krajinu, z ktorej ostatní účastníci pochádzajú, aby sa všetci vzájomne spoznali. V ostatné dni sa aktivity zameriavajú na tému projektu (napr. šport, umenie, recyklovanie, politika, ľudské práva, témy súvisiace s európskym duchom a iné, aké si len dokážete predstaviť... ).

Tieto aktivity majú formu neformálneho vzdelávania, a teda sa pri nich:

    1) niečo naučí - non-formal education

    2) zabaví sa - preto sú tieto aktivity robené formou hier, diskusií, prezentácií, ktoré účastníci sami vytvarajú a rôzne iné -  v žiadnom prípade sa nikto nenudí :)

11:30 - malé občerstvenie

12:00 - ďalšie aktivity, hry, diskusie...

13:00 - obed s poobedňajšou prestávkou, tzn. voľný čas (počas ktorého si môžeme pospať, porozprávať sa, prejsť sa, všetko možné:)

14:30 - aktivity - tréner a samotní účastníci často vymýšľajú aktivity aj v ubytovni, kde sú účastníci ubytovaní, vonku (športové hry na ihrisku, v telocvični, vodné hry v bazéne, prípadne v jazere alebo pri mori, v horách), návšteva miest spojených s projektom (napr. návšteva miestneho primátora, múzea, výstavy, ktorej téma je spojená s témou projektu, škola, ďalšie organizácie venujúce sa práce s rôznymi skupinami občanov...)

16:00 - coffee break, potom ďalšie aktivity

18:30 - večera

21:00 - národný večer - väčšinou každý večer má jedna krajina takzvaný "National evening", kde skupina prezentuje svoju krajinu. Prezentáciu si často pripravia doma, ponúkajú občerstvenie, typické národné jedlo, pitie, hudbu, tanec, prípadne menší program a hry na večer. Niekedy je jeden večer venovaný tzv. "International evening", keď všetky krajiny prezentujú svoje národné zvyklosti spolu... Všetko záleží na zorganizovaní a priestoroch.

!! DÔLEŽITÉ !! - večierka nie je ;) každý účastník ide spať, kedy sa mu zachce :) Je ale potrebné myslieť na to, aby ráno vstal na raňajky :D

Deň každý - veľmi veľa zábavy ;)

Deň X - nemusí byť, ale môže ich byť aj niekoľko - organizátori zväčša zavedú účastníkov do blízkeho mesta a tam sa hrá "Orienteering game", pri ktorej sú všetci rozdelení do skupín a spoznávajú (samozrejme vo forme hry, súťaže, dotazníka) toto mesto a obyčajný život v tej ktorej krajine. Téma alebo zadanie dotazníka sa vždy dotýka celkovej témy projektu. Účastníci sa nemusia báť, lebo v každom tíme je vždy niekto, kto rozpráva daným jazykom krajiny, v ktorej je projekt organizovaný ;)

Deň Y - môže ich byť niekoľko - výlet do mesta, hôr (napr. Tatry z poľskej strany), jazera, pláž - čo sa v danej lokalite nachádza a čo organizátori vymyslia...

Deň Z - prezentácia vytvoreného diela - niektoré projekty sú zamerané veľmi kreatívne a počas pobytu účastníci v skupinách pracujú na danom cieli (napríklad zložiť pieseň, zaspievať ju, a odprezentovať/nahrať, pripraviť divadelné predstavenie, choreografiu, booklet, vymyslieť projekt na záchranu prírody...). Táto prezentácia môže byť verejná, v škole/škôlke, na ulici, alebo len sami pred sebou, záleží na možnostiach organizácie

Deň posledný - odchod účastníkov (niekedy skupina ostane v danej krajine dlhšie o jeden/dva dni a sami navštívia viac miest, ale náklady spojené s dňami navyše si už platia účastníci sami)