Výmenný pobyt mladých v Poľsku "Yes - Youth Education System"

15.07.2013 06:00

15/7 - 22/72013

Ahojte!
BzzGroup sa prihlásila ako účastnik na výmennjom projekte mlydých v Poľsku s názvom "Yes - Youth Education System" v júli 2013.
Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám najneskôr DO 10. júna 2013: bzzgroup@gmail.com (do predmetu uveďte názov projektu: "YES - Youth Education System") a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach: https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

Vybraných účastníkov kontaktujeme do 13.06.2013 a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.

KDE: Zakopane Poľsko

KEDY: 15. – 22. júl 2013 (8 dní vrátane dní cestovania)

POČET ÚČATNÍKOV: 6 + 1 leader

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou. Účastníkom by sa malo spätne preplatiť 70% všetkých cestovných nákladov (mimo transportu autom) od poľskej organizácie. Ďalším poplatkom je 4€ našej skupine za sprostredkovanie plus účasť na zabezpečení reprezentačných materiálov a darčekov na medzinárodný večer.

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický
 
PARTNERSKÉ KRAJINY: Poľsko, Slovensko, Litva, Lotyžsko, Taliansko

 

UBYTOVANIE: https://www.dziubasowka.pl/galeria-zdjec/
 
Tento projekt je výbornou príležitosťou pre mladých, aby sa osamostatnili a rozšírili obzory. Témou projektu je posilnenie kreativity, vedomostí zamestnania, vylepšenie vlasntého imidžu, rovnako aj zainteresovať mladých ľudí do podobných aktivít. Výsledok projektu bude vytvorenie dokumentu, ktorý bude neskôr publikovaný a prezentovaný miestnym autoritám, rovanko vytvorenie "Economic Code" a spoločnej webovej stránky projektu.


Aktivity budú organizované prostredníctvom workshop-ov, role plays, energizerov, ice-breaking hier, outdoorových aktivít, diskusií a prezentácií, spoločenských hier a aktivít...


Okrem toho, účastníci prídu do kontaktu s kultúrou a zvykmi iných krajín Európy a navštívia rôzne zaujímavé miesta v Poľsku.


V prípade záujmu a ďalších informácií nás kontaktujte a v prípade záujmu nezabudnite najneskôr do 10/6/2013 poslať na „ bzzgroup@gmail.com „ vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/
 
S pozdravom
BzzGroup