Výmena mladých "Ideal youth centre", Lotyšsko

21.09.2013 06:00

21/09 - 29/09/2013

 

Ahojte!
BzzGroup sa prihlásila ako účastník na výmenný projekt mladých v Lotyšsku s názvom "Ideal youth centre" v septembri 2013.
Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám najneskôr DO 31. júla 2013: bzzgroup@gmail.com (do predmetu uveďte názov projektu: "Ideal youth centre") a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach: Prihláška

Vybraných účastníkov kontaktujeme začiatkom augusta a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky zaradení ako náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.

KDE: Lotyšsko, Olaine

KEDY: 21. – 28. september 2013 (8 dní vrátane dní cestovania)

POČET ÚČATNÍKOV: 13 + 2 leaders (7 chlapcov a 6 dievčat, vekové rozmedzie od 15 do 25 rokov)

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené lotyšskou skupinou. Účastníkom by sa malo spätne preplatiť 70% všetkých cestovných nákladov (mimo transportu osobným autom) od lotyšskej skupiny.
Ďalším poplatkom je 10€ našej skupine za sprostredkovanie, plus účasť na zabezpečení reprezentačných materiálov a darčekov na medzinárodný večer.

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický

PARTNERSKÉ KRAJINY: Lotyžsko a Slovensko

Tento projekt je výbornou príležitosťou pre mladých, aby sa osamostatnili a rozšírili si svoje obzory.

Témou projektu je, ako už samotný názov akcie hovorí, ideálne centrum voľného času pre deti a mládež. Na projekte sa budeme zaoberať touto témou, ako zlepšiť už existujúce centrá a prípadne ako vytvoriť nové mládežnícke centrum.

Okrem toho sa zúčastníme rôznych ďalších aktivít, vrátane národných večerov, workshopov, diskusií, „talent corners“, kde sa navzájom budeme učiť rôzne aktivity medzi sebou, pretože každý z nás má na niečo talent a nesmie sa báť ukázať ho. Na konci projektu budeme prezentovať výsledky verejnosti, ktorá bude mať prístup.

Samozrejme sa bližšie pozrieme na aktivity a možnosti EU v rámci projektu Mládež v akcii.

Všetky aktivity budú v štýle neformálneho vzdelávania.

V prípade záujmu a ďalších informácií nás kontaktujte a nezabudnite najneskôr do 17/7/2013 poslať na „bzzgroup@gmail.com“  vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese: Prihláška

S pozdravom,
BzzGroup