Švédsko - projekt "Job Priority To Minority"

12.06.2013 06:00

12/06 - 19/6/2013


Pekný deň!
BzzGroup sa prihlásila ako účastník na projekte vo Švédsku s názvom "Job Priority To Minority" v j úni 2013.
Ak máte záujem zúčastniť sa, napíšte nám najneskôr DO 19. mája 2013: bzzgroup@gmail.com (do predmetu uveďte názov projektu: "Job Priority To Minority ") a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach: Prihláška


Vybraných účastníkov kontaktujeme do 21.05.2013 a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky zaradení ako náhradníci v prípade, ak niekto svoju účasť odvolá.

KDE: Štokholm, Švédsko

KEDY: 12. – 19. jún 2013 (8 dní vrátane dní cestovania)

UBYTOVANIE: www.hellasgarden.se/en/

POČET ÚČATNÍKOV: 4 z krajiny (podmienky: vek minimálne 18 rokov, zloženie: 2 chlapci a 2 dievčatá)

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené švédskou organizáciou.
Účastníkom by sa malo spätne preplatiť 70% všetkých cestovných nákladov (mimo transportu autom) od švédskej organizácie.
Ďalším poplatkom je 10€ našej skupine za sprostredkovanie, plus účasť na zabezpečení reprezentačných materiálov o Slovensku a darčekov na medzinárodný večer.

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický

PARTNERSKÉ KRAJINY: Lotyžsko (2 organizácie), Litva, Poľsko, Portugalsko, Slovensko, Švédsko, Taliansko

Hlavná myšlienka projektu je ”Unemployment of youngsters from a different ethnic background”.
Cieľom projektu je zlepšiť kompetencie, vedomosti, zručnosti a prístup účastníkov ohľadom nezamestnanosti v radoch mladých ľudí pochádzajúcich z kultúrnych menšín. Účastníci budú diskutovať na rôzne témy spojené s hlavnou myšlienkou projektu s využitím metód neformálneho vzdelávania. Pozvaní do diskusie budú aj experti na danú tematiku.
Očakávaným výsledkom projektu nebude len teoretické zdieľanie informácií, ale aj praktické hľadanie riešenia pre lepšiu budúcu kvalitu praxe v rámci práce s kultúrnymi menšinami a tiež upevnenie budúcej kooperácie medzi partnermi v tejto tematike.

V prípade záujmu a ďalších informácií nás kontaktujte a nezabudnite najneskôr do 19/5/2013 poslať na „ bzzgroup@gmail.com „ vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese: Prihláška

S pozdravom
BzzGroup