Seminár v Poľsku - "Open To New Horizon"

10.06.2015 10:00

10.-15.06.2015


Ako BzzGroup sme sa prihlásili na seminár pre mladých v Poľsku pod názvom „Open To New Horizon“, ktorý sa bude konať v júni 2015. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám najneskôr do konca tohto mesiaca, tj. do 30.05.2015 na email: bzzgroup@gmail.com (do predmetu správy uveďte názov projektu „Open to new horizon“) a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/
Vybraných účastníkov kontaktujeme do týždňa od deadlinu a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky zaradení ako náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.
KDE: Poronin (blízko Zakopaneho), Poľsko

KEDY: 10-15. jún 2015 (5 dní)
UBYTOVANIE: www.austryjok.pl
POČET ÚČATNÍKOV: 2 za organizáciu/krajinu
CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníkom sa po odovzdaní a zaslaní originálnych cestovných lístkov spätne preplatia cestovné náklady podľa platných smerníc programu Erasmus+, malo by to byť minimálne 70%.
Ďalším poplatkom sú 4€ za sprostredkovanie našej skupine BzzGroup a spoluúčasť pri zabezpečovaní reprezentačných materiálov a darčekov.
PARTNERSKÉ KRAJINY:
- Poľsko, Slovensko, Španielsko, Taliansko, Bulharsko, Chorvátsko, Švédsko
DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický, aspoň na komunikačnej úrovni
POPIS PROJEKTU:
The aim of the project is the exchange of experiences between the leaders, youth workers, coaches to promote entrepreneurship among young people, getting to know interesting methods of work, the creation of sustainable partnerships in order to implement common initiatives. We will use following working methods based on the principles of non-formal education energizers, discussions, games, integration, working groups, meetings with experts, presentations, watching movie, daily evaluation sessions. Project will give results - better quality of the activities carried out with young people to promote entrepreneurship.
V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com najneskôr do 30.05.2015 a pošlite nám vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese:  https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/
S pozdravom
BzzGroup