Poľsko - výmena „The rhytm of non-aggression“

24.09.2011 06:00

 

24.09.- 01.10.2011

 

BzzGroup sa prihlásila ako účastník na kultúrnu výmenu mladých v Poľsku s názvom „The rhytm of non-aggression“ v septembri 2011. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám: bzzgroup@gmail.com (do predmetu uveďte: "Poľsko, The rhytm of non-aggression")


KDE: Zakopane, Poľsko
KEDY: 24. september. - 1. oktéber 2011 (7 dní)
POČET ÚČATNÍKOV: 6 (15 - 25 rokov) + 1 vedúci
ÚČASTNIACE SA KRAJINY: Poľsko, Slovensko, Taliansko, Portugalsko, Litva

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníkom sa spätne preplatí 70% cestovných nákladov od poľskej organizácie.
Ďalším poplatkom je 3€ za sprostredkovanie a zorganizovanie našej skupine BzzGroup. Spoluúčasť pri zabezpečovaní reprezentačných materiálov a darčekov.

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický

Na projekte sa stretnú skupiny mladých ľudí z rôznych krajín sveta a počas spolu strávených dní budú spolupracovať na rôznych workshop-och, debatách, cvičeniach a ďalších aktivitách. Navzájom sa obohatia o vlastné zážitky a skúsenosti a spoznajú nových priateľov.
Hlavnou témou projektu je spoznávanie ľudí z rozličných krajín, ich kultúr a zvykov a utváranie medzinárodných priateľstiev.

V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com