Mládežnícka výmena v Poľsku - "Outdoor an open door"

03.08.2015 06:00

03.-12.8.2015
Ahojte!
Ako BzzGroup sme sa prihlásili na projekt pre mladých v Poľsku pod názvom „Outdoor an open door“, ktorý sa bude konať v auguste 2015. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám najneskôr do 05.07.2015 na email: bzzgroup@gmail.com (do predmetu správy uveďte názov projektu „Ooutdoor an open door“) a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/
Vybraných účastníkov kontaktujeme do týždňa od deadlinu a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky zaradení ako náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.

KDE: Załęcze Wielkie, Łódź, Poľsko

KEDY: 03.-12. august 2015 (10 dní)

POČET ÚČATNÍKOV: 4 + 1 leader za organizáciu/krajinu

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníkom sa po odovzdaní a zaslaní originálnych cestovných lístkov spätne preplatia cestovné náklady podľa platných smerníc programu Erasmus+, malo by to byť minimálne 70%.
Ďalším poplatkom sú 4€ za sprostredkovanie našej skupine BzzGroup a spoluúčasť pri zabezpečovaní reprezentačných materiálov a darčekov.

PARTNERSKÉ KRAJINY:
- Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Taliansko, Rumunsko

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický, aspoň na komunikačnej úrovni

POPIS PROJEKTU:
The main objective of our project is to increase awareness and civic responsibility among young people by supporting social engagement, confidence and teamwork
skills. This will be achieved through informal, experimental learning: outdoor and adventure activities such as orientation games, working in groups, theater exercises, discussions, creative thinking techniques, simulations and intercultural educational activities.
The project will last 10 days and will be held in Polish nature reserve Załęcze Wielkie, and then in Lodz. It will gather 25 young, motivated, sensitive participants and group leaders and will be the result of collaboration with partners from Poland Romania, Slovenia, Italy, Slovakia. The outcome of our work - exercises, games, discussions and reflections on the environment will be a direct influence on the Lodz urban space and community.

V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com najneskôr do 05.07.2015 a pošlite nám vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese: https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

S pozdravom
BzzGroup