"Mission Possible" - výmena mladých v Poľsku

11.11.2014 06:00

 

11.11.2014 - 19.11.2014

Ako BzzGroup sme sa prihlásili na projekt pre mladých v Poľsku pod názvom „Mission Possible“, ktorý sa bude konať v novembri 2014. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám najneskôr do konca tohto mesiaca, tj. do 31.10.2014 na email: bzzgroup@gmail.com (do predmetu správy uveďte názov projektu „Mission Possible“) a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/
Vybraných účastníkov kontaktujeme do týždňa od deadlinu a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky zaradení ako náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.

KDE: Murzasichle (blízko Zakopaneho), Poľsko

KEDY: 11-19.11.2014 (7 dní)

UBYTOVANIE: www.utoski.pl

POČET ÚČATNÍKOV: 12 (17 - 23 rokov, vrátane vedúceho skupiny, bez vekového limitu)

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníkom sa po odovzdaní a zaslaní originálnych cestovných lístkov spätne preplatí väčšina cestovných nákladov podľa platných smerníc programu Erasmus+.
Ďalším poplatkom sú 4€ za sprostredkovanie našej skupine BzzGroup a spoluúčasť pri zabezpečovaní reprezentačných materiálov a darčekov.

PARTNERSKÉ KRAJINY:
- Poľsko, Slovensko, Litva

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický, aspoň na komunikačnej úrovni

POPIS PROJEKTU:
Participation in the project is a unique opportunity for personal growth focused on your development of the ability to think creatively, to inspire yourself to take your own initiative and to discover your passion. Another goal of our project is to promote a healthy lifestyle, sport and physical activity in the fresh air, which will affect and stimulate the creativity of each participant. In addition, we believe that through our actions, each participant will discover their potential. All the goals of our project will be accomplished using methods of non-formal education organized through professional and thought-out workshops. Each of the planned activities is the result of many weeks of work with the active participation of all participants in the exchange, and hence we expect the full and active participation of all young people. We have planned the activities that have a significant impact on raising the visibility of the project and the Erasmus Plus Programme, and further use of the results of our exchange.

Activity budú organizované prostredníctvom workshop-ov, role plays, energizerov, ice-breaking hier, outdoorových aktivít, diskusií a prezentácií, spoločenských hier a aktirvít… Každý tím z jednotlivých krajín bude prezentovať svoju krajinu kreatívnou formou.

V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com najneskôr do 31.10.2014 a pošlite nám vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese:  https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

S pozdravom
BzzGroup