Kultúrna výmena v Poľsku "Future depends on me"

16.07.2013 06:00

16/7 - 23/72013

Ahojte!
BzzGroup sa prihlásila ako účastnik na výmennom projekte mlydých v Poľsku s názvom "Future depens on me" v júli 2013.
Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám najneskôr DO 13. júna 2013: bzzgroup@gmail.com (do predmetu uveďte názov projektu: "Future depends on me") a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach: https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

Vybraných účastníkov kontaktujeme do 16.06.2013 a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.

KDE: Zakopane Poľsko

KEDY: 16. – 23. júl 2013 (8 dní vrátane dní cestovania)

POČET ÚČATNÍKOV: 7 + 1 leader

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou. Účastníkom by sa malo spätne preplatiť 70% všetkých cestovných nákladov (mimo transportu autom) od poľskej organizácie. Ďalším poplatkom je 4€ našej skupine za sprostredkovanie plus účasť na zabezpečení reprezentačných materiálov a darčekov na medzinárodný večer.

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický

PARTNERSKÉ KRAJINY: Poľsko, Slovensko, Litva, Česká republika

 

UBYTOVANIE: https://utoski.pl/pl,en
 

Aktivity:

Projekt "Future depens on me" ze zameraný na to, aby upovedomil mladých ľudí na dnešné sociálne problémy ako je nezamestnanosť, sociálna exklúzia a i. Mladí ľudia budú mať príležisoť vyjadriť svoje názory na tieto problémy ako aj iné, a tým sa im rozšíria obzory. Pomocou tohto projektu si účastnici posilnenia kreativitu, vedomostí, vylepšia vlasntný imidž, rovnako dostanú možnosť zainteresovať sa do podobných aktivít. Výsledok projektu bude vytvorenie dokumentu, ktorý bude neskôr publikovaný a prezentovaný miestnym autoritám, rovanko vytvorenie "Economic Code" a spoločnej webovej stránky projektu.


Aktivity budú organizované prostredníctvom workshop-ov, role plays, energizerov, ice-breaking hier, outdoorových aktivít, diskusií a prezentácií, spoločenských hier a aktivít...


Okrem toho, účastníci prídu do kontaktu s kultúrou a zvykmi iných krajín Európy a navštívia rôzne zaujímavé miesta v Poľsku.


V prípade záujmu a ďalších informácií nás kontaktujte a v prípade záujmu nezabudnite najneskôr do 10/6/2013 poslať na „ bzzgroup@gmail.com „ vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

S pozdravom
BzzGroup