HOP 4 HEALTH!

11.10.2013 06:00

11/10 - 19/10/2013

Ahojte!
BzzGroup sa prihlásila ako účastnik na výmennom projekte mladých v Poľsku s názvom "HOP 4 HEALTH!" v októbri 2013.
Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám najneskôr DO 30. septembra 2013: bzzgroup@gmail.com (do predmetu uveďte názov projektu: "HOP 4 HEALTH!") a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach: https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

Vybraných účastníkov kontaktujeme do 3.10.2013 a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.

KDE: Wegierska Gorka, Poľsko

KEDY: 11. – 19. október 2013 (9 dní vrátane dní cestovania)

POČET ÚČATNÍKOV: 6 + 1 leader

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou. Účastníkom by sa malo spätne preplatiť 70% všetkých cestovných nákladov (mimo transportu autom) od poľskej organizácie. Ďalším poplatkom je 4€ našej skupine za sprostredkovanie plus účasť na zabezpečení reprezentačných materiálov a darčekov na medzinárodný večer.

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický

PARTNERSKÉ KRAJINY: Poľsko, Slovensko, Litva, Česká republika

 

UBYTOVANIE: https://www.azalia.beskidy.info.pl/

 

Aktivity:

Projekt "HOP 4 HEALTHL" je zameraný na európske vedomie a vzdelanie cez šport. Projekt je rozdelený na niekoľko téme, a to: občianska spoločnosť, šport a vyvážená strava. Cieľom projektu je poukázať na aktívny životný štýl mladých ľudí a ich mobilitu pomocou športu a iných foriem aktivít. Počas 9 dní projektu, sa bude používať veľa rôznych metód neformálneho vzdelania, vrátane workshopov, skupinových prác, športu a iných outdoorových aktivít. Pomocou tohto projektu sa mladá ľudia dozvedia o možnostiach ponúkaných Európou a budú upovedomení aktínym postojom k okolitému svetu.

 

Aktivity budú organizované prostredníctvom workshop-ov, role plays, energizerov, ice-breaking hier, outdoorových aktivít, diskusií a prezentácií, spoločenských hier a aktivít...


Okrem toho, účastníci prídu do kontaktu s kultúrou a zvykmi iných krajín Európy a navštívia rôzne zaujímavé miesta v Poľsku.


V prípade záujmu a ďalších informácií nás kontaktujte a v prípade záujmu nezabudnite najneskôr do 10/6/2013 poslať na „ bzzgroup@gmail.com „ vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

S pozdravom
BzzGroup