BzzGroup

BzzGroup je organizovaná neformálna skupina mladých ľudí založená na Slovensku. Našim cieľom je dať príležitosť mladým ľuďom v našom kraji ale aj v rámci celého Slovenska zúčastniť sa na aktivitách Európskej Mládeže, dostať sa do kontaktu s ľuďmi z rôznych krajín, kultúr a s rôznymi tradíciami.
V budúcnosti by sme chceli dať možnosť čo najviac ľuďom a stať sa stredovým bodom pre všetkých mladých ľudí v našom okolí, ktorí sa zaujímajú o nové priateľstvá v zahraničí a tak dosiahnuť európskeho rozmeru.

Európske programy sú organizovaní v rámci Európskej únie v programe Youth in Action Programme