Youth exchange v Poľsku "Upgrade your start", júl 2016

03.07.2016 16:00

03.-10.07.2016

BzzGroup sa prihlásila na projekt pre mladých v Poľsku pod názvom „Upgrade your start“, ktorý sa bude konať v júli 2016. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám čo najskôr, do 26.6.2016 najneskôr, na email: bzzgroup@gmail.com (do predmetu správy uveďte názov projektu „Upgrade your start“) a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/
Vybraných účastníkov kontaktujeme do týždňa od deadlinu a podáme im bližšie informácie, ostatní budú automaticky zaradení ako náhradníci v prípade, ak niekto účasť zruší.

KDE: Rajcza, Poľsko ( https://en.wikipedia.org/wiki/Rajcza )

KEDY: 03-10.07.2016 (8 dní)

UBYTOVANIE: https://czteryporyrokubeskidy.pl

POČET ÚČATNÍKOV: 6 (5 účastníkov medzi 18-25 rokov, 1 vedúci skupiny bez vekového limitu)

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníkom sa po odovzdaní a zaslaní originálnych cestovných lístkov spätne preplatia cestovné náklady podľa platných smerníc programu Erasmus+, avšak cestovné náklady na jedného účastníka nesmú prekročiť hodnotu 20€, to je maximálne preplatenie. Ak by stáli lístky viac, to navyše si zaplatí účastník sám.
Ďalším poplatkom sú 4€ za sprostredkovanie našej skupine BzzGroup a spoluúčasť pri zabezpečovaní reprezentačných materiálov a darčekov.

PARTNERSKÉ KRAJINY:
- Poľsko, Slovensko, Rumunsko, Maďarsko, Portugalsko, Grécko, Taliansko

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický, aspoň na komunikačnej úrovni

POPIS PROJEKTU:
Through various methods the participants will try to explore terms like: start up, success, coaching, creativity, passion, motivation, innovation and enterpreneurship. The purpose of the exchange is to integrate young people from different parts of Europe and show the differences and similarities of new forms of employment. The organizer would like to encourage youth to think about the career in more creative way by paying attention to the skills and passions of the youth participants. Besides the formal knowledge they want to provide intercultural and social workshops, which will support integration between the teams and develop their communication skills.

V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com najneskôr do 26.06.2016 a pošlite nám vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese:  https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

S pozdravom
BzzGroup