Projekt v Poľsku - "To look ahead with courage"

10.04.2015 10:00

10.04.-18.04.2015

Prihlásili sme sa na projekt pre mladých v Poľsku pod názvom „To look ahead with courage“, ktorý sa bude konať v apríli 2015. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám správu čo najskôr na email: bzzgroup@gmail.com (do predmetu správy uveďte názov projektu „To look ahead with courage“) a pripojte VYPLNENÚ PRIHLÁŠKU, ktorú si stiahnete na našich stránkach:
https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/
Keďže sme pozvánku na tento projekt obdržali na poslednú chvíľu, každý, kto sa prvý prihlási bude automaticky zaradený do zoznamu účastníkov.

KDE: Zwierzyn - Bieszczady mountains, Poľsko

UBYTOVANIE: https://uroczysko.bieszczady.pl/

KEDY: 10.-18.04.2015 (9 dní)

POČET ÚČATNÍKOV: 14 z každej krajiny

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníkom by sa po odovzdaní a zaslaní originálnych cestovných lístkov mali spätne preplatiť cestovné náklady podľa platných smerníc programu Erasmus+ (maximálne však do hodnoty 80€).
Ďalším poplatkom sú 4€ za sprostredkovanie našej skupine BzzGroup a spoluúčasť pri zabezpečovaní reprezentačných materiálov a darčekov.

PARTNERSKÉ KRAJINY:
- Poľsko, Slovensko, Litva

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický, aspoň na komunikačnej úrovni

POPIS PROJEKTU:
The main goal will be to revive creativity and imagination, inspire, strengthen self-esteem and self-confidence of the participants, as well as to encourage entrepreneurship. The project will translate into higher productivity at school and in the long-run should help the participants and other recipients of the actions to find productive place in the society and contribute to sustainable growth of our communities. During the project, the participants will resort to the methods of non-formal education resorting to (but not exclusively): panel discussions, brain -storming and other methods of creative thinking, interactive games, contest, inspiring meetings and discussions with experts, sharing of experiences, public event, meeting with politicians, art workshops, acting and other forms of active youth participation. The project will strongly contribute to intercultural integration both among participants themselves through workshops and cultural evenings and ”outside” with local community. We will emphasize similarities between participating countries and common values. The participants will produce the following results: blog, guide into methods of creative thinking, results of art workshops, movies promoting entrepreneurship and creativity etc. The main effect of the project will be increase in productivity among high-school children and drop in levels of unemployment among youth in the local communities.

V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com čo najskôr a pošlite nám vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na adrese: https://bzzgroup.webnode.sk/prihlaska/

S pozdravom
BzzGroup