Poľsko - výmena „Through Sport to the Initiative“

09.04.2011 06:00

 

09-15.04.2011

 

BzzGroup sa prihlásila ako účastník na kultúrnu výmenu mladých v Poľsku, s názvom

Through Sport to the Initiative“ v apríli 2011. Ak máte záujem sa zúčastniť, napíšte nám: bzzgroup@gmail.com 

KDE: Limanowa (blízko Zakopaneho), Poľskowww.zakopane.pl )
KEDY: 09-15.04.2011 (7 dní)
UBYTOVANIE: www.baca.poronin.pl (all rooms with bathrooms, TV)
POČET ÚČATNÍKOV: 6 (16 - 23 rokov) + 1 vedúci (môže byť starší ako 25)

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníci zaplatia 30% z ich cestovných nákladov.
Ďalším poplatkom sú 2€ za sprostredkovanie našej skupine BzzGroup. Spoluúčasť pri zabezpečovaní reprezentačných materiálov a darčekov.
 

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický
PARTNERSKÉ KRAJINY:
- Poľsko, Slovensko, Litva, Francúzsko, Rumunsko

PROFIL:
Účastníci sú vybraní spomedzi členov domácej organizácie - BzzGroup. Očakávame, že vybraní účastníci budú pripravení prezentovať svoju krajinu a kultúru a taktiež zdieľať svoje názory a skúsenosti.
Cieľom programu je poukázať na šport ako na nástroj pre elimináciu diskriminácie a chudoby. Šport je totiž vynikajúci spôsob ako pracovať s mladými ľuďmi. Ľudia sú pri športe aktívnejší, tvorivejší a ambicióznejší.
Veríme, že správnou kombináciou športu a ďalších aktivít (workshop-y , diskusie, prezentácie, aktivity, národné večere, tradície...) ukážeme mládeži aký je šport v našich životoch dôležitý a ako nám môže pomôcť predísť stereotypom a diskriminácii. Poukazuje na fakt, že aj napriek rozdielnosti sme si všetci podobní.
Účastníci majú možnosť prísť do kontaktu s kultúrou a zvykmi ďalších krajín Európy a navštíviť zaujímavé miesta v Poľsku.

Aktívna účasť v športovom klube alebo zdatnosť v športe NIE je podmienkou, hlavnou úlohou projektu je poukázať na šport, nie cvičiť od rána do večera :)

V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com