Poľsko - seminár „All Roads lead to Europe! Let’s meet“

04.04.2011 06:00

 

04.-08.04.2011

 

BzzGroup sa prihlásila ako účastník na seminár v Poľsku zameraný na spoluprácu s mladými ľuďmi, s názvom „All Roads lead to Europe! Let’s meet“ v apríli 2011. Pre viac informácií píšte na bzzgroup@gmail.com 

KDE: Murzasichle (blízko Zakopaneho), Poľskowww.zakopane.pl )
KEDY:  04.-08.04.2011 ( 5 dní )
UBYTOVANIE: „U ZBÓJNIKA”, Murzasichle ( https://uzbojnika.too2.pl/ )
POČET ÚČATNÍKOV: 2 vo veku 18 – 25 (príp. 30) rokov

CENA:
Ubytovanie, strava, program a aktivity budú zabezpečené a zaplatené poľskou organizáciou.
Účastníci zaplatia 30% z ich cestovných nákladov. Ďalšie náklady sú spoluúčasť na zabezpečení reprezentačných materiálov a darčekov a 2€ za sprostredkovanie skupine BzzGroup.

DOROZUMIEVACÍ JAZYK: anglický

PROFIL:
Účastníci sú vybraní spomedzi členov domácej organizácie - BzzGroup, výber záleží na záujmoch členov. Očakávame, že vybraní ľudia majú skúsenosti s prácou s mladými, a že sa už zúčastnili na viacerých projektoch.

Cieľom programu je vytvoriť nové kontakty so zahraničnými organizáciami v rámci európskeho projektu Mládež v Akcii. Plánujeme vymieňať si rôzne skúsenosti a tým jeden druhého obohacovať, čo sa neskôr môže jednoducho spoločnými silami preniesť aj do vzájomnej spolupráce a tvorby nových aktivít.
Rok 2011 je rokom dobrovoľníctva a preto je druhým cieľom tohto projektu prezentovať a dávať do povedomia mladých možnosti európskeho dobrovoľníctva. Aktivity a diskusie zamerané na túto časť projektu budú poukazovať na výhody dobrovoľníctva a podporovať mladých ľudí aby sa neváhali zúčastniť.

PARTNERSKÉ KRAJINY:
Litva, Lotyšsko, Estónsko, Maďarsko, Slovensko, Bulharsko, Rumunsko a Poľsko

V prípade záujmu a ďalších informácii nás kontaktujte na bzzgroup@gmail.com